ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ КОНСОРЦИУМ БРАЯН ООД

 

Лицензия No.: 200212032 / 21.05.2003
Наименование: ЦПО към КОНСОРЦИУМ БРАЯН ООД
Населено място: Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код: 6000
Адрес на управление: УЛ."НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ" № 6
Представляващо лице: Татяна Кирилова
Телефон: 042 604 534

Предлагани професии и специалности:

Код

професия

Професия

Код

специалност

Специалност СПК

Дата на

лицензиране

521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини втора 13.10.2004 г.
521090 Заварчик 5210901 Заваряване първа 13.10.2004 г.
521100 Стругар 5211001 Стругарство първа 13.10.2004 г.
521110 Шлосер 5211101 Шлосерство първа 13.10.2004 г.
522020 Електромонтьор 5220204

Електрообзавеждане на производството

втора 13.10.2004 г.
522020 Електромонтьор 5220207

Електрообзавеждане на

транспортна техника

втора 13.10.2004 г.
522020 Електромонтьор 5220209

Електрообзавеждане на

подемна и асансьорна техника

втора 13.10.2004 г.
522020 Електромонтьор 5220210 Електрически инсталации втора 13.10.2004 г.
522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника втора 13.10.2004 г.
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии трета 13.10.2004 г.
525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника втора 13.10.2004 г.
525060

Монтьор на подемно -

транспортна техника

5250601

Подемно - транспортна техника,

монтирана на пътни транспортни средства

втора 13.10.2004 г.
525060

Монтьор на подемно -

транспортна техника

5250602

Подемно - транспортна техника

с електрозадвижване

втора 13.10.2004 г.
621040 Техник-животновъд 6210405 Зайцевъдство трета 13.10.2004 г.
621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство трета 13.10.2004 г.
621040 Техник-животновъд 6210407 Коневъдство и конна езда трета 13.10.2004 г.
621060 Фермер 6210601 Земеделец втора 13.10.2004 г.
624020

Техник по промишлен

риболов и аквакултури

6240201 Промишлен риболов и аквакултури трета 13.10.2004 г.
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 13.10.2004 г.
815020 Козметик 8150201 Козметика втора 13.10.2004 г.
343010 Финансист 3430101 Банково дело трета 21.05.2003 г.
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета 21.05.2003 г.
346010 Офис - мениджър 3460101 Бизнес - администрация трета 21.05.2003 г.
522040

Монтьор на енергийни

съоръжения и инсталации

5220409

Топлотехника - топлинна, климатична,

вентилационна и хладилна

втора 21.05.2003 г.
624010 Техник - рибовъд 6240101 Рибовъдство трета 21.05.2003 г.
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството трета 21.05.2003 г.
811070 Готвач 8110701

Производство на кулинарни

изделия и напитки

втора 21.05.2003 г.
811080 Сервитьор-барман 8110801

Обслужване на заведения

в обществено хранене

втора 21.05.2003 г.
812010

Организатор на туристическа

агентска дейност

8120102 Селски туризъм трета 21.05.2003 г.
861010 Охранител 8610101 Банкова охрана и инкасова дейност трета 21.05.2003 г.
861010 Охранител 8610102 Лична охрана трета 21.05.2003 г.
861010 Охранител 8610103 Физическа охрана на обекти трета 21.05.2003 г.
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета 21.07.2009 г.
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа 21.07.2009 г.
521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини втора 21.07.2009 г.
582090 Помощник пътен строител 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения първа 21.07.2009 г.
851010 Еколог 8510101 Екология и опазване на околната среда трета 23.07.2003 г.