Чрез професионалното обучение лицата усвояват нови знания и умения, които увеличат тяхната професионална компетентност,

конкурентоспособност и цена на труда им.

 

Центърът за професионално обучение към „Консорциум – Браян“ ООД предлага обучения по описаните в лицензията си специалности и професии.

Начините на обучения са следните:

 

  • Професионално обучение по професия с придобиване на степен на професионална квалификация. Издава се “Свидетелство за професионална квалификация”, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.
  • Провеждане на професионално обучение по част от професия. Издава се “Удостоверение за професионално обучение”, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.