Обученията по поръчка са предназначени да удовлетворят специфични потребности на организациите

и могат да бъдат по различна тема и/или с различна продължителност.

Те се провеждат по съгласувана тема и учебен план и на предпочитано от заявителя място.