Акценти в обучението на тема „Нотариални заверки в кметствата“:

 

  • Нормативна уредба.
  • Удостоверяване подписите на частни документи, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от ЗЗД, преписи и извлечения от документи и книжа.
  • Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
  • Нотариални регистри и книги.
  • Казуси от практиката.