Акценти в обучението на тема „Издаване на удостоверение за наследници“:

 

  • Нормативна уредба.
  • Същност на процедурата.
  • Заявители.
  • Длъжностно лице по гражданското състояние.
  • Актуални въпроси на наследственото право.
  • Казуси от практиката.