Обучения в помощ на местните власти

 

Центърът за професионално обучение към „Консорциум – Браян“ ООД организира и провежда специализирани обучения съобразно нуждите на местните власти.

Разработените от нас обучителни програми са достъпни за неюристи, като са съпроводени с множество казуси и дискусии. Обсъждаме практически въпроси, през погледа на утвърдени експерти.