ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ

 

Семинар на тема: "Прилагане на Кодекса на международното частно право от общинските администрации"

25, 26 и 27 април 2018 г. в гр. Белград, Р Сърбия; 5 и 6 юни 2018 г. гр. Стара Загора

Лектори: адв. Зоя Кълвачева-Цвяткова и Маргарита Нейчева-Стоянова

 

Семинар на тема:

„Настойничество и попечителство
гр. Стара Загора,
22 и 23 юни 2017 г.; 25 и 26 октомври 2017 г.; 14 и 15 март 2018г.

Лектори:

адв. Зоя Кълвачева - Цвяткова

Маргарита Нейчева - Стоянова

 

Семинар на тема:

Нотариални заверки в кметствата и издаване на удостоверения за наследници
гр. Стара Загора, 
25 и 26 април 2017 г.; 
3 и 4 май 2017 г.; 24 и 25 октомври 2017 г.; 21 и 22 ноември 2017 г.; 15 и 16 март 2018 г.; гр. Балчик, 12 и 13 април 2018 г. ; гр. Стара Загора, 8 и 9 ноември 2018 г.

Лектори:

адв. Зоя Кълвачева - Цвяткова с дългогодишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрациям

нотариус Елка Тенчева, район РС Стара Загора, рег.№ 364 на Нотариалната камара

 

Семинар на тема:

„Нотариални заверки в кметствата“
гр. Стара Загора, 29 март 2016 г.; гр. Хасково, 4 юни 2018 г.

Лектори:

адв. Зоя Кълвачева - Цвяткова с дългогодишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрациям

нотариус Елка Тенчева, район РС Стара Загора, рег.№ 364 на Нотариалната камара

Семинар на тема:

Издаване на удостоверения за наследници
гр. Стара Загора, хотел Сити, 26 май 2016 г.

Лектори:

адв. Зоя Кълвачева-Цвяткова с дългогодишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация

нотариус Елка Тенчева, район РС Стара Загора, рег.№ 364 на Нотариалната камара