Английски език

Занятията се провеждат в Езиков Център Джейрънс - Jaron’s Center of Language Study с преподавател г-жа Пеева.

Успешно завършилите получават сертификат за съответните нива, съгласно Общоевропейската референтна езикова рамка. Гарантираме високо качество на учебния процес, високо квалифициран лектор, магистър по Английска филология.

Английският е езикът на световния бизнес и е необходим на всички, които искат да пътуват, работят или общуват с хора от англоезични страни и култури.